Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16

Giải câu 1, 2 bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, viết chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai


Câu 1

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

* Vì sao một số người bị ngộ độc?

□ Uống nhầm thuốc trừ sâu do chai không có nhãn Ăn uống hợp vệ sinh

□ Ăn thức ăn có ruồi đậu vào

□ Uống nhầm thuốc tây vì tưởng là kẹo

□ Ăn thức ăn đã ôi thiu

□ Ăn rau, quả chưa rửa sạch

* Bạn sẽ làm gì nếu bạn hoặc người khác bị ngộ độc?

□ Báo cho người lớn biết (nhớ nói hoặc cầm theo thứ đã gây ngộ độc)

□ Khóc ầm lên

□ Không làm gì

Trả lời:

*

*

 


Câu 2

Quan sát trong nhà và liệt kê những thứ có thể gây ngộ độc rồi viết vào chỗ ... trong bảng sau:


Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 15: Trường học trang 17
Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25