Phần 2: Xã hội


Bài 11: Gia đình trang 13

Giải câu 1, 2, 3 bài 11: Gia đình trang 13 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời phù hợp với gia đình bạn


Bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14

Giải câu 1, 2 bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết vào chỗ ... trong bảng sau


Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15

Giải câu 1, 2 bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng


Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16

Giải câu 1, 2 bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, viết chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai


Bài 15: Trường học trang 17

Giải câu 1, 2, 3 bài 15: Trường học trang 17 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết vào chỗ ... trong bảng sau


Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18

Giải câu 1, 2 bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Nối các ô chữ cho phù hợp


Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19

Giải câu 1, 2 bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Trong giờ ra chơi, chúng ta nên và không nên làm gì để phòng tránh ngã?


Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20

Giải câu 1, 2 bài 18 Thực hành: Giữ trường học sạch sẽ trang 20 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Vẽ một ngôi trường sạch, đẹp theo ý của bạn


Bài 19: Đường giao thông trang 21

Giải câu 1, 2, 3 bài 19: Đường giao thông trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Nối chữ với hình cho phù hợp


Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22

Giải câu 1, 2 bài Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các ô chữ cho phù hợp...


Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23

Giải câu 1, 2, 3 Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Vẽ quang cảnh nơi bạn sinh sống


Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: a) Gia đình bạn sống ở đâu? Có mấy người, là những ai?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến