Bài 11: Gia đình trang 13

Giải câu 1, 2, 3 bài 11: Gia đình trang 13 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời phù hợp với gia đình bạn


Câu 1

Quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa (SGK) trang 24 và điền vào chỗ ... cho phù hợp với việc làm hằng ngày của các thành viên trong gia đình Mai.

a)   .......... đang ............ các chậu hoa.

b)   Bà của Mai đang đón .......... ở cổng trường mầm non.

c)   Bố Mai đang ............. và tra dầu ..........

d)   ........... đang nấu cơm, Mai giúp mẹ .............

Trả lời:

a)   Ông Mai đang tưới các chậu hoa.

b)   Bà của Mai đang đón em của Mai ở cổng trường mầm non.

c)   Bố Mai đang sửa quạt và tra dầu vào quạt.

d)   Mẹ Mai đang nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau.


Câu 2

Quan sát việc làm của người thân trong gia đình mình, bạn hãy viết vào chỗ  ... trong bảng sau:


Trả lời:

Bài làm tham khảo:


Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời phù hợp với gia đình bạn.

* Ngày nghỉ, gia đình bạn thường làm gì?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14
Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15
Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16
Bài 15: Trường học trang 17
Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23

Bài học bổ sung
Bài 11: Gia đình