Câu C2 trang 30 SGK 10 Nâng Cao

Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần ? Làm thế nào biết được điều đó ?


Rơi tự do là chuyển động đều hay là nhanh dần ? Làm thế nào biết được điều đó ?

Giải

Rơi tự do là chuyển động nhanh dần

Muốn biết điều này , ta đo quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp . Sẽ thấy quãng đường đo tăng dần nhưng chứng tỏ vận tốc tăng ⇔ Chuyển động nhanh dần.

Bài giải tiếp theo
Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan