Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn câu sai


Chọn câu sai

A. Khi vật rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau

B. Vật rơi tự do khi không chịu sức cản của không khí

C. Người nhảy dù trên hình 6 .2  đang rơi tự do

D. Mọi vật chuyển động gần mặt dất đều chịu gia tốc rơi tự do

Giải :

Chọn C. Người nhảy dù trên hình 6 .2  đang rơi tự do

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 32 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan