Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học


Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa
Đốt một tờ giấy và nhận xét sự biến đổi của tờ giấy dưới tác dụng của ngọn lửa


Chưng đường trên ngọn lửa
Chưng đường trên ngọn lửa


Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?
Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào có sự biến đổi hóa học? Tại sao?


Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô
Thực hiện: Nhúng đầu tăm vào giấm rồi viết lên giấy và để khô


Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?
Muốn đọc bức thư này, người nhận thư phải làm thế nào?


Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?
Điều kiện gì làm giấm đã khô trên giấy biến đổi hoá học ?


Hãy giải thích hiện tượng sau:
Hãy giải thích hiện tượng sau:


Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?
Hiện tượng này chứng tỏ có sự biến đổi lí học hay hoá học ?


Lí thuyết bài 38 – 39: Sự biến đổi hoá học
- Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt


Bài học tiếp theo
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản
Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
sự biến đổi hóa học