Bài 45: Sử dụng năng lượng điện


Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Trong đó, loại nào dùng năng lượng điện để thắp sáng, đốt trong, chạy máy?
Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Trong đó, loại nào dùng năng lượng điện để thắp sáng, đốt trong, chạy máy?


Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?
Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?


Lí thuyết bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện.


Bài học tiếp theo
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản
Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa