Bài 27: Gốm xây dựng: gạch, ngói


Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết
Kể tên một số đồ gốm mà bạn biết


Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?
Trong hình 1 và 2, loại gạch nào được dùng để xây tường, loại gạch nào để lát sàn nhà ; lát sân hoặc vỉa hè ốp tường ?


Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?
Trong 3 loại ngói ở hình 4, loại nào được dùng để lợp mái nhà ở hình 5 và 6?


Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?
Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào nước, nhận xét xem có hiện tượng gì xảy ra. Tại sao ?


Lí thuyết bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói
Gạch, ngói thường xốp, có những lỗ nhỏ li ti chứa không khí và dễ vỡ.


Bài học tiếp theo
Bài 28: Xi măng
Bài 29: Thủy tinh
Bài 30: Cao su
Bài 31: Chất dẻo
Bài 32: Tơ sợi
Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa