Bài 28: Xi măng


Xi măng thường được dùng để làm gì ?
Xi măng thường được dùng để làm gì ?


Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta mà bạn biết
Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta mà bạn biết


Xi măng có tính chất gì ?
Xi măng có tính chất gì ?


Tại sao phải bảo quản các bao xi măng cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí ?
Tại sao phải bảo quản các bao xi măng cẩn thận, để nơi khô, thoáng khí ?


Nêu tính chất của vữa xi măng. Tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu ?
Nêu tính chất của vữa xi măng. Tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu ?


Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép
Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép


Lí thuyết bài 28: Xi măng
Xi măng dùng để trát tường, xây nhà, các công trình xây dựng khác. Nhà máy xi măng


Bài học tiếp theo
Bài 29: Thủy tinh
Bài 30: Cao su
Bài 31: Chất dẻo
Bài 32: Tơ sợi
Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa