Bài 30: Cao su


Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết
Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết


Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?
Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà hoặc vào tường, bạn có nhận xét gì ?


Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?
Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?


Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su
Từ những nhận xét trên, bạn hãy rút ra tính chất của cao su


Cao su thường được sử dụng để làm gì ?
Cao su thường được sử dụng để làm gì ?


Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà bạn biết
Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su mà bạn biết


Lí thuyết bài 30: Cao su
Cao su có tính đàn hồi, ít biến đổi khi gặp nóng, lạnh, ít bị tan trong một số chất lỏng.


Bài học tiếp theo
Bài 31: Chất dẻo
Bài 32: Tơ sợi
Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
bai cao su