Bài 31: Chất dẻo


Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa
Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa


Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?
Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?


Nêu tính chất chung của chất dẻo
Nêu tính chất chung của chất dẻo


Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày ? Tại sao ?
Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày ? Tại sao ?


Nêu cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo
Nêu cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo


Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo
Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo


Lí thuyết bài 31: Chất dẻo
Chất dẻo được làm từ dầu mỏ và than đá.


Bài học tiếp theo
Bài 32: Tơ sợi
Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa