Bài 32: Tơ sợi


Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?
Hình nào dưới đây có liên quan đến việc làm ra sợi bông, tơ tằm, sợi đay ?


Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết
Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà bạn biết


Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật ?
Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, sợi lanh và sợi gai, loại nào có nguồn gốc từ thực vật, loại nào có nguồn gốc từ động vật ?


Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra
Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra


Kết hợp kết quả của thí nghiệm trên và các thông tin dưới đây, bạn hãy hoàn thành bảng sau:
Kết hợp kết quả của thí nghiệm trên và các thông tin dưới đây, bạn hãy hoàn thành bảng sau:


Lí thuyết bài 32: Tơ sợi
Các sợi có nguồn gốc thực vật hoặc động vật được gọi là tơ sợi tự nhiên.


Bài học tiếp theo
Bài 35: Sự chuyển thể của chất
Bài 36: Hỗn hợp
Bài 37: Dung dịch
Bài 38 - 39: Sự biến đổi hóa học
Bài 40: Năng lượng
Bài 41: Năng lượng mặt trời
Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
tơ sợi