Bài 48: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện


Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?
Bạn cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật ? Tại sao ?


Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng nguồn điện 12V cho dụng cụ dùng điện có số vôn quy định là 6V ?
Điều gì có thể xảy ra nếu sử dụng nguồn điện 12V cho dụng cụ dùng điện có số vôn quy định là 6V ?


Vai trò của cầu chì, của công tơ điện
Vai trò của cầu chì, của công tơ điện


Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?
Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?


Bài học tiếp theo
Bài 49 - 50: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa