Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 mới, sách thí điểm tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi


Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi


Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi


Review 1 (Units 1 - 2 - 3) - Tiếng Anh 6 Mới


Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi


Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nhiên thế giới


Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi


Review 2 (Units 4 - 5 - 6) - Tiếng Anh 6 mới


Unit 7: Television


Unit 8: Sports and games - Thể thao và trò chơi


Unit 9: Cities of the world - Các thành phố trên thế giới


Review 3 (Units 7 - 8 - 9) - Tiếng Anh 6 mới


Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tương lai


Unit 11: Our greener world - Thế giới xanh


Unit 12: Robots - Người máy


Review 4 (Units 10 - 11 - 12) - Tiếng Anh 6 mới


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải