Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 11 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: The Generation Gap - Khoảng cách thế hệ


Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ


Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập


Review 1 SGK Tiếng Anh 11 mới


Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ


Unit 5: Being Part Of Asean - Là một thành viên của ASEAN


Review 2 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới


Unit 6: Global Warming - Sự nóng lên toàn cầu


Unit 7: Further Education - Giáo dục đại học


Unit 8: Our World Heritage Sites - Những di sản thế giới


Review 3 - SGK Tiếng Anh 11 mới


Unit 9: Cities Of The Future - Các thành phố trong tương lai


Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity - Lối sống lành mạnh và tuổi thọ


Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng lớp 11 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 11 thí điểm


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải