Lý thuyết Tiếng anh 12


Unit 1: Home life - Đời sống gia đình


Unit 2: Cultural Diversity - Sự đa dạng văn hóa


Unit 3: Ways of Socialising - Phương thức giao tiếp xã hội


Unit 4: School Education System - Hệ thống giáo dục


Unit 5: Higher Education - Nền giáo dục bậc cao


Unit 6: Future Jobs - Nghề nghiệp tương lai


Unit 7: Economic Reforms - Sự cải cách kinh tế


Unit 8: Life in the future - Cuộc sống trong tương lai


Unit 9: Deserts - Sa mạc


Unit 10: Endangered Species - Những loài đang gặp nguy hiểm


Unit 11: Books - Các loại sách


Unit 12: Water Sports - Những môn thể thao dưới nước


Unit 13: The 22nd Sea Game - Sea Game lần thứ 22


Unit 14: International Organizations - Những tổ chức quốc tế


Unit 15: Women In Society - Người phụ nữ trong xã hội


Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á


Unit 1: Life Stories - Những Câu Chuyện Cuộc Sống


Unit 2: Urbanisation - Đô Thị Hoá


Unit 3: The Green Movement - Cuộc Cách Mạng Xanh


Review 1: Unit 1 - 2 - 3


Unit 4: The Mass Media - Phương Tiện Truyền Thông


Unit 5: Cultural Identity - Sự Đồng Nhất Văn Hoá


Review 2: Unit 4 - 5


Unit 6: Endanger Species - Những Loài Vật Đang Bị Đe Doạ


Unit 7: Artificial Intelligent - Trí Thông Minh Nhân Tạo


Unit 8: The World Of Work - Thế Giới Công Việc


Review 3: Unit 6 - 7- 8


Unit 9: Choosing A Career - Lựa Chọn Ngành Nghề


Unit 10: Lifelong Learning - Học Tập Suốt Đời


Review 4: Unit 9 - 10