Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?


Đề bài

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Lời giải chi tiết

- Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích trong vỏ Trái Đất được con người khai thác để sử dụng.

- Những nơi có sự tập trung khoáng sản tới mức có thể khai thác mới được gọi là mỏ khoáng sản. 

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 6
Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 6
Dựa vào bảng trang 49 SGK, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng. Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em.
Các loại khoáng sản
Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh


Từ khóa