Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lí 6


Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 41 SGK Địa lí 6

Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?


Em hãy mô tả những gì em trông thấy ở hình 33 về tác hại của một trận động đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 6


Quan sát hình 31, hãy chỉ và đọc tên từng bộ phận của núi lửa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 6


Bài 2 trang 41 SGK Địa lí 6

Núi lửa đã gây tác hại nhiều cho con người, nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?


Bài 3 trang 41 SGK Địa lí 6

Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?


Tác động của nội lực và ngoại lực

Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau. Chúng xảy ra đồng thời, tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất.


Núi lửa và động đất

Núi lửa và động đất đều do nội lực sinh ra. Núi lửa là hình thức phun trào măcma ở dưới sâu lên mặt đất. Trên thế giới có những núi lửa tắt hoặc đang hoạt động.


Bài học tiếp theo

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất
Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản - Địa lí 6
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn - Địa lí 6
Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - Địa lí 6
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất

Bài học bổ sung