Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6


Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 59 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 72 SGK Địa lí 6

Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?


Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Địa lí 6


Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 71 SGK Địa lí 6


Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 71 SGK Địa lí 6


Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Địa lí 6


Em hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Địa lí 6


Bài 2 trang 72 SGK Địa lí 6

Sông và hồ khác nhau thế nào?


Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 6

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?


Bài 4 trang 72 SGK Địa lí 6

Dựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?


Sông và lượng nước của sông.

Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa


Hồ

Hồ là xác khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.


Bài học tiếp theo

Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bài học bổ sung