Bài 15: Các mỏ khoáng sản - Địa lí 6


Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?


Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 6

Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng.


Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 6

Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?


Dựa vào bảng trang 49 SGK, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng. Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Địa lí 6


Các loại khoáng sản

Những khoáng vật và đá có ich được con người khai thác, sử dụng gọi là khoáng sản


Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh

Các mỏ nội sinh là những mỏ được hình thành do nội lực, còn mỏ ngoại sinh được hình thành do các quá trình ngoại lực.


Bài học tiếp theo

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn - Địa lí 6
Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - Địa lí 6
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài học bổ sung