Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6


Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 54 SGK Địa lí 6

Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.


Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. - Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 6


Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết: Các thành phần của không khí. Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Địa lí 6


Quan sát hình 46, cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Địa lí 6


Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Địa lí 6


Bài 2 trang 54 SGK Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?


Bài 3 trang 54 SGK Địa lí 6

Khi nào khối khí bị biến tính?


Thành phần của không khí

Lớp vỏ khí hay khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất


Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)

Lớp vỏ khí được chia thành: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.


Các khối khí

Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi (biến tính)


Bài học tiếp theo

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - Địa lí 6
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bài học bổ sung