Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°C, 20°C, 30°C.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 64 SGK Địa lí 6

Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết: Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm? Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Địa lí 6


Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54), hãy: Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm. Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Địa lí 6


Bài 2 trang 64 SGK Địa lí 6

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?


Bài 3 trang 64 SGK Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa...


Bài 4 trang 64 SGK Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?


Hơi nước và độ ẩm của không khí

Không khí có chứa một lượng hơi nước nhất định. Nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển chủ yếu là từ biển và đại dương.


Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất

Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước trong không khí bị ngưng tụ tạo thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất tạo thành mưa.


Bài học tiếp theo

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Bài học bổ sung