Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)


Quan sát hình 40 SGK, tìm những điểm giổng nhau và khác nhau giữa bình nguyên (đồng bằng) và cao nguyên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Địa lí 6


Bài 1 trang 48 SGK Địa lí 6

Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?


Hãy tìm trên bản đồ thế giới đồng bằng của sông Nin (châu Phi), sông Hoàng Hà (Trung Quốc) và sông Cửu Long (Việt Nam).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Địa lí 6


Bài 2 trang 48 SGK Địa lí 6

Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?


Bài 3 trang 48 SGK Địa lí 6

Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của dạng địa hình đó là gì?


Bình nguyên (đồng bằng)

Bình nguyên hay đồng bằng là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.


Cao nguyên

Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500m. Cao nguyên cũng có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhưng có sườn dốc


Đồi

Giữa miền núi và bình nguyên thường có một vùng chuyển tiếp gọi là trung du, vùng này có nhiều đồi


Bài học tiếp theo

Bài 15: Các mỏ khoáng sản - Địa lí 6
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn - Địa lí 6
Bài 17: Lớp vỏ khí - Địa lí 6
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí - Địa lí 6
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất - Địa lí 6
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ - Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương

Bài học bổ sung