Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 6

Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?


Đề bài

Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Lời giải chi tiết

Mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh có quá trình hình thành khác nhau:

- Mỏ nội sinh là mỏ khoáng sản được hình thành trong quá trình phun trào mác ma (núi lửa), hoặc do mác ma được đẩy lên gần bề mặt đất. Vì thế, chúng thường ở những nơi có đá mác ma lộ ra ngoài mặt đất hoặc ở gần mặt đất.

- Mỏ ngoại sinh là mỏ khoáng sản được hình thành do sự lắng đọng vật chất ở những chỗ trũng hoặc do phong hoá đá xảy ra trong thời gian dài ở trên bề mặt đất. Vì vậy, chúng có quan hệ nhiều với loại đá trầm tích và thường có trong các lớp đá trầm tích.

Bài giải tiếp theo
Dựa vào bảng trang 49 SGK, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng. Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em.
Các loại khoáng sản
Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh


Từ khóa