Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát


Đề bài

Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai ô tô xuất phát cùng lúc và chuyển động cùng chiều. Ô tô xuất phát từ A có tốc độ 60 km/h và ô tô xuất phát từ B có tốc độ 40 km/h.

a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian là lúc xuất phát, hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của hai xe.

b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục (x, t).

c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: x = x0 + vt

+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều: s = vt

Lời giải chi tiết

a) Chọn gốc tọa độ ở A (O ≡ A); gốc thời gian là lúc xuất phát, chiều dương hướng từ A → B, trục Ox trùng với AB.

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều: s = vt

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: x = x0 + vt
- Đối với xe A: 

 + Công thức tính quãng đường đi được: s­­A = 60t 

 + Phương trình chuyển động: x­­A = 60t 

- Đối với xe B:

 + Công thức tính quãng đường đi được: s­­B = 40t 

 + Phương trình chuyển động: x­­B = 10 + 40t 

b)  Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe:

- Phương trình chuyển động của hai xe: x­­A = 60t ; x­­B = 10 + 40t 

- Bảng số liệu:

- Đồ thị: 

c)

Cách 1: Dựa vào đồ thị toạ độ - thời gian ta có: hai xe gặp nhau tại điểm cách A 30km lúc t = 0,5 giờ.

Cách 2: Khi xe A đuổi kịp xe B ta có: xA = x=> 60t = 40t + 10 => t = 0,5h = 30 phút

=> x = xA = xB = 60.0,5 = 30 km.
Vậy điểm đó cách A là 30km.

Bài giải tiếp theo
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Bài học bổ sung
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Lý thuyết chuyển động thẳng đều

Video liên quan