Bài 4. Sự rơi tự do


Lý thuyết sự rơi tự do

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do


Bài 1 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 27 SGK Vật lí 10. Yếu tố nào ảnh hưởng tới sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí?


Bài 2 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 27 SGK Vật lí 10. Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào?


Bài 3 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 27 SGK Vật lí 10. Sự rơi tự do là gì?


Bài 4 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 27 SGK Vật lí 10. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.


Bài 5 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 27 SGK Vật lí 10. Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?


Bài 6 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 27 SGK Vật lí 10. Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do


Bài 7 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 27 SGK Vật lí 10. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi.


Bài 8 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 27 SGK Vật lí 10. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do?


Bài 9 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả rơi hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá đó từ độ


Bài 10 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 10 trang 27 SGK Vật lí 10. Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi


Bài 11 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 11 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc


Bài 12 trang 27 SGK Vật lí 10

Giải bài 12 trang 27 SGK Vật lí 10. Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt đầu thả hòn sỏi. Lấy g =


Câu C1 trang 24 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 24 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 25 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 25 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 26 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 26 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 5. Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

Bài học bổ sung