Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều


Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều

I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều


Bài 1 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo.


Bài 2 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 22 SGK Vật lí 10. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?


Bài 3 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 22 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?


Bài 4 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều.


Bài 5 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 22 SGK Vật lí 10. Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì?


Bài 6 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều.


Bài 7 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?


Bài 8 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 22 SGK Vật lí 10. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?


Bài 9 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 22 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?


Bài 10 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 10 trang 22 SGK Vật lí 10. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều


Bài 11 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 11 trang 22 SGK Vật lí 10. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?


Bài 12 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 12 trang 22 SGK Vật lí 10. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc


Bài 13 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 13 trang 22 SGK Vật lí 10. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động


Bài 14 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 14 trang 22 SGK Vật lí 10. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng


Bài 15 trang 22 SGK Vật lí 10

Giải bài 15 trang 22 SGK Vật lí 10. Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước


Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10


Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10


Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10


Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10


Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10


Câu C4 trang 19 SGK Vật lý 10

Hình 3.6 là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.


Bài học tiếp theo

Bài 4. Sự rơi tự do
Bài 5. Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

Bài học bổ sung