Bài 1. Chuyển động cơ - Vật lí 10


Lý thuyết chuyển động cơ

I. Chất điểm – chuyển động cơ


Bài 1 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 11 SGK Vật lí 10. Chất điểm là gì?


Bài 2 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ


Bài 3 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 11 SGK Vật lí 10. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.


Bài 4 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 11 SGK Vật lí 10. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.


Bài 5 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 11 SGK Vật lí 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?


Bài 6 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 11 SGK Vật lí 10. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:


Bài 7 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 11 SGK Vật lí 10. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?


Bài 8 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 11 SGK Vật lí 10. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?


Bài 9 trang 11 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 11 SGK Vật lí 10. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?


Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 9 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10


Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 2. Chuyển động thẳng đều
Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4. Sự rơi tự do
Bài 5. Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

Bài học bổ sung