Bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.


Đề bài

Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều.

Lời giải chi tiết

Ta thấy phương trình chuyển động thẳng đều của vật có dạng là phương trình bậc nhất y = ax + b.

Cho nên ta vẽ đồ thị giống với đồ thị hàm số y = ax + b (với ẩn là t).

Bước 1: Viết phương trình chuyển động của vật. \(x=b+at\)

Bước 2: Lập bảng (x,t).

t (h) 0 1 2 3 4 5
x (km) ... ... ... ... ... ...

Bước 3: Vẽ đồ thị

 

Bài giải tiếp theo
Bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Video liên quan