Bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng đều là gì?


Đề bài

Chuyển động thẳng đều là gì?

Lời giải chi tiết

Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Video liên quan