Bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.


Đề bài

 Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm là:

- Có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng

- Có tốc độ trung bình không đổi trên mọi quãng đường.

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Video liên quan