Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.


Đề bài

Chỉ ra câu sai.

Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau:

A. Quỹ đạo là một đường thẳng;

B. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì;

C. tốc độ trung bình trên mỗi quãng đường là như nhau;

D. Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

- Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: s = vt.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Lúc xuất phát vận tốc tăng, đến lúc dừng lại vận tốc giảm.

Bài giải tiếp theo
Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Video liên quan