Bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển


Đề bài

Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Lời giải chi tiết

- Công thức tính quãng đường đi được:

s = vtb.t = v.t

- Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

x = x0 + s = x0 + vt

Bài giải tiếp theo
Bài 5 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 6 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 7 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 8 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 9 trang 15 SGK Vật lí 10
Bài 10 trang 15 SGK Vật lí 10
Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10

Video liên quan