Trọn bộ 40 sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2021-2022 mới nhất

Bùi Thế Hoàn
Bùi Thế Hoàn 03 Tháng chín, 2021

Như các bạn đã biết để thực hiện lộ trình đổi mới giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với lớp 2 gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 của đầy đủ 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh.      
Đối với lớp 6 có 40 sách giáo khoa của 12 môn học, hoạt động giáo dục. Trừ môn Tin học có 2 bản mẫu, Tiếng Anh có 8 bản mẫu được phê duyệt, các môn còn lại của lớp 6 đều có 3 cuốn.

2 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021 – 2022 gồm:

  • Bộ sách giáo khoa: "Kết nối tri thức với cuộc sống"
  • Bộ sách giáo khoa: "Chân trời sáng tạo"

Sau đây Tìm Đáp Án mời các bạn tham khảo chi tiết danh mục các môn học trong từng bộ sách:

I. Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

II. Bộ sác giáo khoa "Chân trời sáng tạo"

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG     
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ BGD&ĐT)

TT Tên sách Bộ sách Trang bìa Tên tác giả Nhà xuất bản
1. Ngữ văn 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng Giáo dục Việt Nam
2. Ngữ văn 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường Giáo dục Việt Nam
3. Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Giáo dục Việt Nam
Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Giáo dục Việt Nam
4. Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam
Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam
5. Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga Giáo dục Việt Nam
6. Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Giáo dục Việt Nam
7. Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh Giáo dục Việt Nam
8. Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng Giáo dục Việt Nam
9. Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt Giáo dục Việt Nam
10. Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung Giáo dục Việt Nam
11. Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Giáo dục Việt Nam
12. Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ Giáo dục Việt Nam
13. Công nghệ 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú Giáo dục Việt Nam
14. Âm nhạc 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam
15. Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân Giáo dục Việt Nam
16. Mĩ thuật 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Giáo dục Việt Nam
17. Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân Giáo dục Việt Nam
18. Giáo dục thể chất 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Giáo dục Việt Nam
19. Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh Giáo dục Việt Nam
20. Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo
SGK lớp 6 mới
Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn Giáo dục Việt Nam
21. Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK lớp 6 mới
Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy Giáo dục Việt Nam

 

Ngoài ra còn các loại sách Giải bài tập SGK lớp 6 các môn:

Như vậy là các bạn đã tìm hiểu được chi tiết của bộ sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo chương trình Giáo dục Phổ thông mới rồi đó. Các bạn có thể tham khảo thêm bộ sách lớp 6 theo chương trình cũ tại đâyTìm Đáp Án đã sưu tầm và đăng tải. Hi vọng các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích. 

03 Tháng chín, 2021

Tài liệu mới nhất

Từ khóa