Tải Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 Phần Lịch sử

Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 Phần Lịch sử

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
    Tiki
    Tiki
    Tiki
    Tiki
    Tiki
    Tiki

Mục lục

Phần một Câu hỏi và bài tập
Chương 1 Vì sao phải học lịch sử
    Bài 1 Lịch sử và cuộc sống
    Bài 2 Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử?
    Bài 3 Thời gian trong lịch sử
Chương 2 Xã hội nguyên thủy
    Bài 4 Nguồn gốc loài người
    Bài 5 Xã hội nguyên thủy
    Bài 6 Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
Chương 3 Xã hội cổ đại
    Bài 7 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
    Bài 8 Ấn Độ cổ đại
    Bài 9 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
    Bài 10 Hy Lạp và La Mã cổ đại
Chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu Công nguyên đến thế kỉ X
    Bài 11 Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
    Bài 12 Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
    Bài 13 Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
Chương 5 Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến đầu thế kỉ X
    Bài 14 Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
    Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
    Bài 16 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
    Bài 17 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
    Bài 18 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
    Bài 19 Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
    Bài 20 Vương quốc Phù Nam
Phần hai Đáp án và gợi ý một số câu hỏi, bài tập

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
81 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Chủ biên
Đinh Ngọc Bảo
Tác giả
Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6