Tải Lịch sử và Địa lí 6 - Sách giáo viên

Lịch sử và Địa lí 6 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN LỊCH SỬ
PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG
    I Mục tiêu, yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa Lịch sử và Địa Lí 6 - Phần Lịch Sử
    II Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 6 - phần Lịch Sử
    III Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
    IV Đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử và Địa lí - Phần Lịch sử
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ
    CHƯƠNG 1 VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
    Chương 2 XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
    Chương 3 XÃ HỘI CỔ ĐẠI
    CHƯƠNG 4 ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
    CHƯƠNG 5 VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
PHẦN ĐỊA LÍ
PHẦN MỘT HƯỚNG DẪN CHUNG
    I Mục tiêu, yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa Lịch sử và Địa Lí 6 - phần Địa Lí
    II Giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử và Địa Lí 6 - phần Địa Lí
    III Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
    IV Đánh giá kết quả học tập
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CHƯƠNG, BÀI CỤ THỂ
    BÀI MỞ ĐẦU
    CHƯƠNG 1 BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
    CHƯƠNG 2 TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
    CHƯƠNG 3 CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
    CHƯƠNG 4 KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
    CHƯƠNG 5 NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
    CHƯƠNG 6 ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
    CHƯƠNG 7 CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
281 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên Lịch Sử
Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ
Chủ biên Lịch sử
Đinh Ngọc Bảo
Tổng Chủ biên Địa Lí
Đào Ngọc Hùng
Chủ biên Địa lí
Đào Ngọc Hùng
Tác giả
Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việt

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6