Tải Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 Phần Địa lí

Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 Phần Địa lí

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần 1 Câu hỏi và bài tập
Bài mở đầu
Chương 1 Bản đồ - phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất
    Bài 1 Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
    Bài 2 Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
    Bài 3 Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
    Bài 4 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
    Bài 5 Lược đồ trí nhớ
Chương 2 Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời
    Bài 6 Trái Đất trong hệ Mặt Trời
    Bài 7 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
    Bài 8 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
    Bài 9 Xác định phương hướng ngoài thực tế
Chương 3 Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất
    Bài 10 Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
    Bài 11 Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
    Bài 12 Núi lửa và động đất
    Bài 13 Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
    Bài 14 Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
Chương 4 Khí hậu và biển đổi khí hậu
    Bài 15 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
    Bài 16 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
    Bài 17 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
    Bài 18 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
Chương 5 Nước trên Trái Đất
    Bài 19 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
    Bài 20 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
    Bài 21 Biển và đại dương
Chương 6 Đất và sinh vật trên Trái Đất
    Bài 22 Lớp đất trên Trái Đất
    Bài 23 Sự sống trên Trái Đất
    Bài 24 Rừng nhiệt đới
    Bài 25 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
    Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
Chương 7 Con người và thiên nhiên
    Bài 27 Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
    Bài 28 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
    Bài 29 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
    Bài 30 Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương
Phần 2 Gợi ý trả lời một số câu hỏi và bài tập

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
89 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Chủ biên
Đào Ngọc Hùng
Tác giả
Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Phí Công Việt

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6