Tải Bài tập Khoa học tự nhiên 6

Bài tập Khoa học tự nhiên 6

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Mở đầu về khoa học tự nhiên
    Bài 1 Giới thiệu về khoa học tự nhiên
    Bài 2 An toàn trong phòng thực hành
    Bài 3 Sử dụng kính lúp
    Bài 4 Sử dụng kính hiển vi quang học
    Bài 5 Đo chiều dài
    Bài 6 Đo khối lượng
    Bài 7 Đo thời gian
    Bài 8 Đo nhiệt độ
Chương 2 Chất quanh ta
    Bài 9 Sự đa dạng của chất
    Bài 10 Các thể của chất và sự chuyển thể
    Bài 11 Oxygen - Không khí
Chương 3 Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng
    Bài 12 Một số vật liệu
    Bài 13 Một số nguyên liệu
    Bài 14 Một số nhiên liệu
    Bài 15 Một số lương thực, thực phẩm
Chương 4 Hỗn hợp - Tách chất ra khỏi hỗn hợp
    Bài 16 Hỗn hợp các chất
    Bài 17 Tách chất khỏi hỗn hợp
Chương 5 Tế bào
    Bài 18 Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống
    Bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
    Bài 20 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
    Bài 21 Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào
Chương 6 Từ tế bào đến cơ thể
    Bài 22 Cơ thể sinh vật
    Bài 23 Tổ chức cơ thể đa bào
    Bài 24 Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào
Chương 7 Đa dạng thế giới sống
    Bài 25 Hệ thống phân loại sinh vật
    Bài 26 Khóa lưỡng phân
    Bài 27 Vi khuẩn
    Bài 28 Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
    Bài 29 Virus
    Bài 30 Nguyên sinh vật
    Bài 31 Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật
    Bài 32 Nấm
    Bài 33 Thực hành: Quan sát các loại nấm
    Bài 34 Thực vật
    Bài 35 Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật
    Bài 36 Động vật
    Bài 37 Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên
    Bài 38 Đa dạng sinh học
    Bài 39 Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Chương 8 Lực trong đời sống
    Bài 40 Lực là gì?
    Bài 41 Biểu diễn lực
    Bài 42 Biến dạng của lò xo
    Bài 43 Trọng lượng, lực hấp dẫn
    Bài 44 Lực ma sát
    Bài 45 Lực cản của nước
Chương 9 Năng lượng
    Bài 46 Năng lượng và sự truyền năng lượng
    Bài 47 Một số dạng năng lượng
    Bài 48 Sự chuyển hóa năng lượng
    Bài 49 Năng lượng hao phí
    Bài 50 Năng lượng tái tạo
    Bài 51 Tiết kiệm năng lượng
Chương 10 Trái đất và bầu trời
    Bài 52 Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể
    Bài 53 Mặt Trăng
    Bài 54 Hệ Mặt Trời
    Bài 55 Ngân Hà
Hướng dẫn giải và đáp án
    Chương 1 Mở đầu về khoa học tự nhiên
    Chương 2 Chất quanh ta
    Chương 3 Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng
    Chương 4 Hỗn hợp - Tách chất ra khỏi hỗn hợp
    Chương 5 Tế bào
    Chương 6 Từ tế bào đến cơ thể
    Chương 7 Đa dạng thế giới sống
    Chương 8 Lực trong đời sống
    Chương 9 Năng lượng
    Chương 10 Trái Đất và bầu trời

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
125 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Chủ biên
Vũ Văn Hùng
Tác giả
Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ, Bùi Gia Thịnh
Nguyễn Văn Vịnh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6