Tải Toán 6 - Tập một

Toán 6 - Tập một

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng sách
Lời nói đầu
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ
Chương 1 SỐ TỰ NHIÊN
    Bài 1 Tập hợp, Phần tử của tập hợp
    Bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
    Bài 3 Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
    Bài 4 Lũy thừa với số mũ tự nhiên
    Bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính
    Bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
    Bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
    Bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
    Bài 9 Ước và bội
    Bài 10 Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
    Bài 11 Hoạt động thực hành và trải nghiệm
    Bài 12 Ước chung. Ước chung lớn nhất
    Bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
    Bài 14 Hoạt động thực hành và trải nghiệm
    Bài tập cuối chương 1
Chương 2 SỐ NGUYÊN
    Bài 1 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
    Bài 2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên
    Bài 3 Phép cộng và phép trự hai số nguyên
    Bài 4 Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
    Bài 5 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên
    Bài tập cuối chương 2
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Chương 3 HÌNH HỌC TRỰC QUAN VÀ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
    Bài 1 Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
    Bài 2 Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân
    Bài 3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
    Bài tập cuối chương 3
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
Chương 4 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
    Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu
    Bài 2 Biểu diễn dữ liệu trên bảng
    Bài 3 Biểu đồ tranh
    Bài 4 Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép
    Bài 5 Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
    Bài tập cuối chương 4
Bảng giải thích thuật ngữ
Bảng tra cứu thuật ngữ

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
127 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và phát triển mọi tiềm năng của bản thân.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị
Chủ biên
Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6