Tải Bài tập Tin học 6

Bài tập Tin học 6

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần 1 Đề bài
    Chủ đề 1 Máy tính và cộng đồng
    Chủ đề 2 Mạng máy tính và internet
    Chủ đề 3 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
    Chủ đề 4 Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
    Chủ đề 5 Ứng dụng tin học
    Chủ đề 6 Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Phần 2 Hướng dẫn giải bài tập
    Chủ đề 1 Máy tính và cộng đồng
    Chủ đề 2 Mạng máy tính và internet
    Chủ đề 3 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
    Chủ đề 4 Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
    Chủ đề 5 Ứng dụng tin học
    Chủ đề 6 Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
101 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Chủ biên
Hà Đặng Cao Tùng
Tác giả
Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6