Tải Tin học 6

Tin học 6

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chủ đề 1 Máy tính và cộng đồng
    Bài 1 Thông tin và dữ liệu
    Bài 2 Xử lí thông tin
    Bài 3 Thông tin trong máy tính
Chủ đề 2 Mạng máy tính và Internet
    Bài 4 Mạng máy tính
    Bài 5 Internet
Chủ đề 3 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
    Bài 6 Mạng thông tin toàn cầu
    Bài 7 Tìm kiếm thông tin trên Internet
    Bài 8 Thư điện tử
Chủ đề 4 Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
    Bài 9 An toàn thông tin trên Internet
Chủ đề 5 Ứng dụng tin học
    Bài 10 Sơ đồ tư duy
    Bài 11 Định dạng văn bản
    Bài 12 Trình bày thông tin ở dạng bảng
    Bài 13 Thực hành: Tìm kiếm và thay thế
    Bài 14 Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện hồ sơ lưu niệm
Chủ đề 6 Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
    Bài 15 Thuật toán
    Bài 16 Các cấu trúc điều khiển
    Bài 17 Chương trình máy tính
Bảng giải thích thuật ngữ

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
77 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Nguyễn Chí Công
Chủ biên
Hà Đặng Cao Tùng
Tác giả
Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6