Tải Tiếng Anh 6 - Tập một

Tiếng Anh 6 - Tập một

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Book Map
UNIT 1 MY NEW SCHOOL
UNIT 2 MY HOUSE
UNIT 3 MY FRIENDS
Review 1
UNIT 4 MY NEIGHBOURHOOD
UNIT 5 NATURAL WONDERS OF VIET NAM
UNIT 6 OUR TET HOLIDAY
Review 2
Glossary

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
73 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Hoàng Văn Vân
Chủ biên
Nguyễn Thị Chi
Tác giả
Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6