Môn Tiếng Việt

Soạn bài tập đọc lớp 4 như là cuốn để học tốt Tiếng Việt 4. Giúp học sinh giải bài tập tiếng Việt, soạn bài, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 4


Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I - Tiếng Việt 4


Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II - Tiếng Việt 4


Tuần 1. Thương người như thể thương thân


Tuần 2. Thương người như thể thương thân


Tuần 3. Thương người như thể thương thân


Tuần 4. Măng mọc thẳng


Tuần 5. Măng mọc thẳng


Tuần 6. Măng mọc thẳng


Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 11. Có chí thì nên


Tuần 12. Có chí thì nên


Tuần 13. Có chí thì nên


Tuần 14. Tiếng sáo diều


Tuần 15. Tiếng sáo diều


Tuần 17. Tiếng sáo diều


Tuần 19. Người ta là hoa đất


Tuần 16. Tiếng sáo diều


Tuần 20. Người ta là hoa đất


Tuần 21. Người ta là hoa đất


Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 25. Những người quả cảm


Tuần 26. Những người quả cảm


Tuần 27. Những người quả cảm


Tuần 29. Khám phá thế giới


Tuần 30. Khám phá thế giới


Tuần 31. Khám phá thế giới


Tuần 32. Tình yêu cuộc sống


Tuần 33. Tình yêu cuộc sống


Tuần 34. Tình yêu cuộc sống


Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 4