Tuần 3. Thương người như thể thương thân


Soạn bài: Thư thăm bạn trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Thư thăm bạn trang 25 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng?


Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2 Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của bà trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. a. Điền vào chỗ trống tr hay ch ?


Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức trang 27 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại: 3 từ đơn. 3 từ phức


Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu.


Soạn bài: Người ăn xin trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Người ăn xin trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2. Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào?


Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin.


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 33 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết. Câu 1. Tìm các từ: a) chứa tiếng hiền. b) Chứa tiếng ác.


Tập làm văn: Viết thư trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Giải bài tập Tập làm văn: Viết thư trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa