Môn Văn

Soạn văn lớp 12 đầy đủ tất cả các bài ngắn gọn nhất như là cuốn để học tốt Ngữ văn 12. Giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận,... đầy đủ các bài văn mẫu lớp 12 hay nhất giúp ôn luyện thi THPT Quốc gia

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 12


Tuần 2 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 3 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 4 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 5 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 6 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 7 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 8 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 9 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 10 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 11 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 12 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 13 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 14 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 15 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 17 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 18 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 16 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 19 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 20 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 21 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 22 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 23 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 24 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 25 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 26 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 27 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 28 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 29 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 30 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 31 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 32 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 33 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 34 SGK Ngữ Văn 12


Tuần 35 SGK Ngữ Văn 12


Một số tác giả, tác phẩm, nghị luận văn học, xã hội tham khảo


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN