Tải Ngữ văn 12 - Tập một

Ngữ văn 12 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

TUẦN 1
    Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945
    Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
TUẦN 2
    Tuyên ngôn độc lập
    Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
    Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
TUẦN 3
    Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)
    Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
TUẦN 4
    Nguyễn Đình Chiểu: ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
    Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích)
    Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích)
    Nghị luận về một hiện tượng đời sống
TUẦN 5
    Phong cách ngôn ngữ khoa học
    Trả bài làm văn số 1
    Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)
TUẦN 6
    Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 - 12 - 2003
    Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
TUẦN 7
    Tây tiến
    Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
TUẦN 8
    Việt Bắc (trích)
    Luật thơ
    Trả bài làm văn số 2
TUẦN 9
    Việt Bắc (trích - tiếp theo)
    Phát biểu theo chủ đề
TUẦN 10
    Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
    Đọc thêm: Đất nước
    Luật thơ (tiếp theo)
TUẦN 11
    Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
    Viết bài văn số 3: Nghị luận văn học
TUẦN 12
    Đọc thêm: Dọn về làng
    Đọc thêm: Tiếng hát con tàu
    Đọc thêm: Đò Lèn
    Thực hành một số phép tu từ cú pháp
TUẦN 13
    Sóng
    Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
TUẦN 14
    Đàn ghi ta của Lor-ca
    Đọc thêm: Bác ơi!
    Đọc thêm: Tự do (trích)
    Luyện tập vân dụng kết hợp các thao tác lập luận
TUẦN 15
    Quá trình văn học và phong cách văn học
    Trả bài văn số 3
TUẦN 16
    Nguười lái đò Sông Đà (trích)
    Chữa lập luận trong văn học nghị luận
TUẦN 17
    Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)
    Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)
    Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
TUẦN 18
    Ôn tập phần Văn học
    Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
225 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12