Tải Ngữ văn 12 - Tập hai

Ngữ văn 12 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 19
    Vợ chồng A Phủ (trích)
    Viết bài văn số 5: Nghị luận văn học
Tuần 20
    Nhân vật giao tiếp
tuần 21
    Vợ nhặt
    Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
tuần 22
    Rừng xà nu
    Đọc thêm: Bắt sâu rừng U Minh Hạ
tuần 23
    Những đứa con trong gia đình
    Trả bài văn số 5
Tuần 24
    Chiếc Thuyền Ngoài Xa
    Thực hành về hàm ý
Tuần 25
    Đọc thêm: Mùa Lá Rụng Trong Vườn (trích)
    Đọc thêm: Một Người Hà Nội
    Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
Tuần 26
    Thuốc
    Rèn luyện kĩ nẵng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận
Tuần 27
    Số Phận Con Người (trích)
    Trả bài làm văn số 6
Tuần 28
    Ông già và Biển cả (trích)
    Diễn đạt trong văn nghị luận
Tuần 29
    Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)
    Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
Tuần 30
    Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
    Phát biểu tự do
Tuần 31
    Phong cách ngôn ngữ hành chính
    Văn bản tổng kết
Tuần 32
    Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
    Ôn tập phần Làm văn
Tuần 33
    Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
    Tổng kết phân Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
Tuần 34
    Ôn tập phần Văn học
Tuần 35
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
    Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
217 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12