Tải Sinh học 12

Sinh học 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần năm Di truyền học
Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
    Bài 1 Gen, mã di truyền và nhân đôi ADN
    Bài 2 Phiên mã và dịch mã
    Bài 3 Điều hòa hoạt đông gen
    Bài 4 Đột biến gen
    Bài 5 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
    Bài 6 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
    Bài 7 Thực hành : Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thờii
Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
    Bài 8 Quy luật Menđen : Quy luật phân li
    Bài 9 Quy luật Menđen : Quy luật phân li đọc lập
    Bài 10 Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
    Bài 11 Liên kết gen và hóa trị gen
    Bài 12 Di truyền liên kết với giới tính và di tuyền ngoài nhân
    Bài 13 Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
    Bài 14 Thực hành : lai giống
    Bài 15 Bài tập chương I và chương II
Chương III Di truyền quần thể
    Bài 16 Cấu trúc di truyền của quần thể
    Bài 17 Cấu trúc di truyền của quần thể ( tiếp theo )
Chương IV Ứng dụng di truyền học
    Bài 18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
    Bài 19 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
    Bài 20 Tạo giống nhờ công nghệ gen
Chương V Di truyền học người
    Bài 21 Di truyền y học
    Bài 22 Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di tuyền học
    Bài 23 Ôn tập phần di truyền học
Phần sáu Tiến hóa
Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
    Bài 24 Các bằng chứng tiến hóa
    Bài 25 học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
    Bài 26 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
    Bài 27 Quá trình hình thành quần thể thích nghi
    Bài 28 Loài
    Bài 29 Quá trình hình thành loài
    Bài 30 Quá trình hình thành loài ( tiếp theo )
    Bài 31 Tiến hóa lớn
Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
    Bài 32 Nguồn gốc sự sống
    Bài 33 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
    Bài 34 Sự phát sinh loài người
Phần bảy Sinh thái học
Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
    Bài 36 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
    Bài 35 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
    Bài 38 Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật ( tiếp theo )
    Bài 39 Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II Quần xã sinh vật
    Bài 40 Quần xã sinh vật và một số cơ bản của quần xã
    Bài 41 Diễn thế sinh thái
Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
    Bài 42 Hệ sinh thái
    Bài 43 Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
    Bài 44 Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
    Bài 45 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
    Bài 46 Thực hành : Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
    Bài 47 Ôn tập phần Tiến hóa và Sinh thái học
    Bài 48 Ôn tập chương trình Sinh học cấp Trung học phổ thông

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
162 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12