Tải Địa lí 12

Địa lí 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Địa lý Việt Nam
    Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Địa lý tự nhiên
    Vị trí điạ lý và lịch sử phát triển
    Bài 2 Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
    Bài 3 Thực hành: vẽ lược đồ Việt Nam
    Bài 4 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
    Bài 5 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
    Đặc điểm chung của tự nhiên
    Bài 6 Đất nước nhiều đồi núi
    Bài 7 Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
    Bài 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
    Bài 9 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
    Bài 10 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
    Bài 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
    Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
    Bài 13 Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
    Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
    Bài 14 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
    Bài 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
    Địa lí dân cư
    Bài 16 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
    Bài 17 Lao động và việc làm
    Bài 18 Đô thị hóa
    Bài 19 Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
    Địa lý kinh tế
    Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
    Địa lý các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triiern và phân bố nông nghiệp
    Bài 21 Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
    Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp
    Bài 23 Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
    Bài 24 Vấn đề phát triển ngành thủy sản, nông nghiệp
    Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
    Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
    Bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp
    Bài 27 Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
    Bài 28 Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
    Bài 29 Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự dịch chuyển của cơ cấu công nghiệp
    Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
    Bài 30 Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
    Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
    Địa lí các vùng kinh tế
    Bài 32 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
    Bài 34 Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
    Bài 35 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
    Bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
    Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
    Bài 38 Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 39 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
    Bài 40 Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
    Bài 41 Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Bài 42 Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
    Bài 43 Các vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí địa phương
    Bài 44 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
    Bài 45 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố ( tiếp theo )

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
210 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12