Tải Địa lí 12 - Nâng cao

Địa lí 12 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Địa lí Việt Nam
    Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Địa lí tự nhiên. Vị trí địa lí và lãnh thổ
    Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
    Bài 3. Thực hành : Vẽ lược đồ Việt Nam
    Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
    Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (Tiếp theo)
    Bài 6. Thực hành : Các giai đoạn trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Đặc điểm chung của tự nhiên
    Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi
    Bài 8. Đất nước nhiều đồi núi (Tiếp theo)
    Bài 9. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
    Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
    Bài 11. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp theo)
    Bài 12. Thực hành: Vẽ biểu đồ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm. Nhận xét sự phân hóa khí hậu
    Bài 13. Thiên nhiên phân hóa đa dạng
    Bài 14. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo)
    Bài 15. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo)
    bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
    Bài 17. Sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường
    Bài 18. Sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường (Tiếp theo)
    Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu biến động rừng ở nước ta, nguyên nhân suy giảm và hậu quả
    Bài 20. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống
Địa lí dân cư
    Bài 21. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
    Bài 22. Lao động và việc làm
    Bài 23. Đô thị hóa
    Bài 24. Chất lượng cuộc sống
    Bài 25. Thực hành : Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người gữa các vùng
Địa lí kinh tế
    Bài 26. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
    Bài 27. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (Tiếp theo)
Địa lí các ngành kinh tế. một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
    Bài 28. Vốn đất và sử dụng vốn đất
    Bài 29. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
    Bài 30. Vấn đề phát triển nông nghiệp
    Bài 31. Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
    Bài 32. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
    Bài 33. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
    Bài 34. Cơ cấu ngành công nghiệp
    Bài 35. Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng
    Bài 36. Vấn đề phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm , thủy sản
    Bài 37. Vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
    Bài 38. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
    Bài 39. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
    bài 40. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải
    Bài 41. Vấn đề phát triển thông tin liên lạc
    Bài 42. Thực hành : Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và đầu mối giao thông chính
    Bài 43. Vấn đề phát triển thương mại
    Bài 44. Vấn đề phát triển du lịch
Địa lí các vùng kinh tế
    Bài 45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 46. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
    Bài 47. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
    Bài 48. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
    Bài 49. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam trung Bộ
    Bài 50. Thực hành: So sánh sự phát triển ngành thủy sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
    Bài 51. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
    Bài 52. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
    Bài 53. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
    Bài 54. Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam bộ
    Bài 55. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long
    Bài 56. Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Bài 57. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
    Bài 58. Thực hành: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam phân tích đặc điển phân bố tài nguyên biển và các ngành kinh tế biển
    Bài 59. Các vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí địa phương
    Bài 60. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
    Bài 61. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (Tiếp theo)
    Bài 62. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (Tiếp theo)

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
258 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12